Tagged: Warutaya Nilakhuha

Warattaya Nilkuha là nữ diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng ở Thái Lan. Người đẹp sinh ngày 11 tháng 6 năm 1983 đã tham gia nhiều bộ phim truyền hình …