Tagged: Kế hoạch cưa đổ thần tượng

Kế hoạch cưa đổ thần tượng là bộ phim tâm lý tình cảm xen lẫn hài hước của Thái Lan. Bộ phim cưa đổ thần tượng như bức tâm thư ngọt ngào của fangirl …