Tagged: Aum Patchaya

Aum Patchaya (sinh năm 1978) là nữ diễn viên hàng đầu Thái Lan có mức cát xê khủng nhất làng phim của xứ sở Chùa Vàng.