Tagged: A Janie Tienphosuwan

A Janie Tienphosuwan – nữ diễn viên, người mẫu nổi tiếng; viên ngọc sáng giá trên màn ảnh Thái Lan sinh năm 1981 ở California, Mỹ.