Điểm mặt 10 bộ phim Thái sắp chiều của đài One và CH7

Chưa hết vui mừng với 5 bộ phim cực hay đổ bộ tháng 9, mọt phim Thái lại được dịp điên đảo khi hay tin 10 phim của đài One và CH7 sắp được trình làng.

5 phim Thái cực hay đổ bộ tháng 9, chọn phim nào để xem bây giờ? (P2)

Mọt phim Thái điên đảo với 10 bộ phim mới của đài CH3

Điểm mặt 10 bộ phim Thái sắp chiều của đài One và CH7 (1)

Điểm mặt 10 bộ phim Thái sắp chiều của đài One và CH7 (2)

Sampatan Haujai ( Weir và Chat Pariyachat của đài CH7 )

Điểm mặt 10 bộ phim Thái sắp chiều của đài One và CH7 (3)

Điểm mặt 10 bộ phim Thái sắp chiều của đài One và CH7 (4)

Nai Hoi Tamin ( Mike Pataradet và Pooklook Fonthip của đài CH7 )

Điểm mặt 10 bộ phim Thái sắp chiều của đài One và CH7 (5)

Điểm mặt 10 bộ phim Thái sắp chiều của đài One và CH7 (6)

Por mod Jao Sanae ( Donut Phattharapon và Pim Pimprapa của đài CH7 )

Điểm mặt 10 bộ phim Thái sắp chiều của đài One và CH7 (7)

Điểm mặt 10 bộ phim Thái sắp chiều của đài One và CH7 (8)

Mae Ai Sa Eun ( Om Akapan và Pooklook Fonthip của đài CH7 )Điểm mặt 10 bộ phim Thái sắp chiều của đài One và CH7 (9)

Điểm mặt 10 bộ phim Thái sắp chiều của đài One và CH7 (10)

Look Mai Lai Sontaya ( Sean và Pim Pimprapa của đài CH7 )

Điểm mặt 10 bộ phim Thái sắp chiều của đài One và CH7 (11)

Nang Thip ( Om Akapan và Min Pechaya và Pooklook Fonthip của đài CH7 )

Điểm mặt 10 bộ phim Thái sắp chiều của đài One và CH7 (12)

Chai Mai Jing Tae ( Ter Chantavith và Mai Davika của đài One )

Điểm mặt 10 bộ phim Thái sắp chiều của đài One và CH7 (13)

Kahon Maha Ratuek ( Pong Nawat và Vill Wannarot của đài One )

Điểm mặt 10 bộ phim Thái sắp chiều của đài One và CH7 (14)

Lah ( Mew Lalita ủa đài One )

Điểm mặt 10 bộ phim Thái sắp chiều của đài One và CH7 (15)

Sunya Kaen Saen Ruk ( Nike Nitidon và Vill Wannarot của đài One

Với 10 bộ phim hấp dẫn của đài CH7 và One, chắc hẳn mọt phim Thái sẽ hạnh phúc lắm đây! Mọt hóng phim nào nhỉ?

You may also like...

2 Responses

  1. October 3, 2017

    […] Điểm mặt 10 bộ phim Thái sắp chiều của đài One và CH7 […]

  2. October 17, 2017

    […] Điểm mặt 10 bộ phim Thái sắp chiều của đài One và CH7 […]