Danh sách đề cử Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất 2018 của Thái Lan

Cùng YÊU PHIM THÁI điểm tên 10 cái tên nằm trong Danh sách đề cử hạng mục Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất 2018 của Thái Lan nhé!

Daradaily năm thứ 8 được tổ chức. Đây là giải thương danh giá của Thái Lan, vinh danh nhiều hạng mục giải thưởng. Trong đó có giải Nam diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất.

1. Weir Sukollawat (Sampathan Huajai)

Danh sách đề cử Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất 2018 của Thái Lan (1)

2. Pope Thanawat (Buppesunnivas)

Danh sách đề cử Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất 2018 của Thái Lan (2)

3. Mark Prin Suparat (Kom Faek)

Danh sách đề cử Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất 2018 của Thái Lan (3)

4. Tao Somchai (Tee Yai)

Danh sách đề cử Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất 2018 của Thái Lan (4)

5. Pong Nawat (Mia 2018)

Danh sách đề cử Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất 2018 của Thái Lan (5)

[AdSense-A]

6. Sean Jindachot (Look Mai Lai Sontaya)

Danh sách đề cử Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất 2018 của Thái Lan (6)

7. Nike Nitidon (Rai Sanaeha)

Danh sách đề cử Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất 2018 của Thái Lan (7)

8. Tor Thanapob (In Family We Trust)

Danh sách đề cử Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất 2018 của Thái Lan (8)

9. Pae Arak (My Girl 18 Mongkut Sud Tee Ruk)

Danh sách đề cử Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất 2018 của Thái Lan (9)

10. Kan Kantathavorn (Sao Noi Roi Mhor)

Danh sách đề cử Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất 2018 của Thái Lan (10)

Theo Saostar

You may also like...

1 Response

  1. January 24, 2019

    […] Danh sách đề cử Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất 2018 của Thái Lan […]