Liệu có cô gái nào muốn người yêu có bạn thân như “Palm” Nine Naphat?

Liệu có cô gái nào muốn người yêu có bạn thân như chàng “Palm” Nine Naphat trong Yêu nhầm bạn thân? Tại sao ư? Tại vì tưởng “trai tốt” nhưng chàng ta thậm chí … Continue reading Liệu có cô gái nào muốn người yêu có bạn thân như “Palm” Nine Naphat?