Danh sách đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Thái Lan

Cùng YÊU PPHIM THÁI điểm qua những cái tên góp mặt trong Danh sách đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất gắn liên với bộ phim truyền hình Thái Lan đậm dấu ấn mà họ tham gia nhé!

Danh sách hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Thái Lan được Daradaily công bố

1. Pooklook Fonthip (Mae Ai Sae Eun)

Danh sách đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Thái Lan (1)

2. Thisa Varitthisa (Sampathan Huajai)

Danh sách đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Thái Lan (2)

3. Bella Ranee Campen (Buppe Sannivas)

Danh sách đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Thái Lan (3)

4. Kimmy Kimberley Anne Tiamsiri (Kom Faek)

Danh sách đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Thái Lan (4)

5. Bee Namthip (Mia 2018)

Danh sách đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Thái Lan (5)

[AdSense-A]

6. Mam Kathaleeya (In Family We Trust)

Danh sách đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Thái Lan (6)

7. Kaew Jarinya (Ruk Chan Sawan Jad Hai)

Danh sách đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Thái Lan (7)

8. Cheer Tikhamporn (Sao Noi Roi Mor)

Danh sách đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Thái Lan (8)

9. Esther Supreeleela (My Girl 18 Mongkut Sud Tee Ruk)

Danh sách đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Thái Lan (9)

10. Pock Piyathida (Rai Sanaeha)

Danh sách đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Thái Lan (10)

Bạn nghĩ ai sẽ được xướng tên trong giải thưởng danh giá này!

Theo Saostar

You may also like...