Danh sách 20 nghệ sĩ Thái Lan có lượt follow Instagram tăng nhiều nhất tháng 5

Danh sách 20 nghệ sĩ  nổi tiếng hàng đầuThái Lan (diễn viên, ca sĩ & người mẫu) có lượt follow Instagram tăng nhiều nhất trong tháng 5/2109: hai diễn viên chính trong phim Huajai Sila là Tor Thanapob và Ferny Nopjira nằm trong số đó.

1. Lisa BLACKPINK: +1,490,492 người theo dõi

Danh sách 20 nghệ sĩ Thái Lan có lượt follow Instagram tăng nhiều nhất tháng 5 (1)

2. Tor Thanapob: +258.367 người theo dõi

Danh sách 20 nghệ sĩ Thái Lan có lượt follow Instagram tăng nhiều nhất tháng 5 (2)

3. Ploy Chidjun: +257.952 người theo dõi

Danh sách 20 nghệ sĩ Thái Lan có lượt follow Instagram tăng nhiều nhất tháng 5 (3)

4. Mai Davika: +205.430 người theo dõi

Danh sách 20 nghệ sĩ Thái Lan có lượt follow Instagram tăng nhiều nhất tháng 5 (4)

5. Bambam GOT7: +196.820 người theo dõi6. Aum Patchrapa: +173.639 người theo dõi

Danh sách 20 nghệ sĩ Thái Lan có lượt follow Instagram tăng nhiều nhất tháng 5 (5)

6. Aum Patchrapa: +173.639 người theo dõi

Danh sách 20 nghệ sĩ Thái Lan có lượt follow Instagram tăng nhiều nhất tháng 5 (6)

7. Pat Napapa: +165.618 người theo dõi

Danh sách 20 nghệ sĩ Thái Lan có lượt follow Instagram tăng nhiều nhất tháng 5 (7)

8. Blue Pongtiwat: +159.152 người theo dõi

Danh sách 20 nghệ sĩ Thái Lan có lượt follow Instagram tăng nhiều nhất tháng 5 (8)

9. Yaya Urassaya: +147.225 người theo dõi

Danh sách 20 nghệ sĩ Thái Lan có lượt follow Instagram tăng nhiều nhất tháng 5 (9)

10. Bella Ranee: +143.288 người theo dõi

Danh sách 20 nghệ sĩ Thái Lan có lượt follow Instagram tăng nhiều nhất tháng 5 (10)

11.August Vachiravit tháng 8: +124.883 người theo dõi

Danh sách 20 nghệ sĩ Thái Lan có lượt follow Instagram tăng nhiều nhất tháng 5 (11)

12. Mai Charoenpura : +120.780 người theo dõi

Danh sách 20 nghệ sĩ Thái Lan có lượt follow Instagram tăng nhiều nhất tháng 5 (12)

13. Poo Praya Lundberg: +119.107 người theo dõi

Danh sách 20 nghệ sĩ Thái Lan có lượt follow Instagram tăng nhiều nhất tháng 5 (13)

14. Fern Nopjira: +115.159 người theo dõi

Danh sách 20 nghệ sĩ Thái Lan có lượt follow Instagram tăng nhiều nhất tháng 5 (14)

15. Kimmy Kimberley Anne Voltemas: +113.637 người theo dõi

Danh sách 20 nghệ sĩ Thái Lan có lượt follow Instagram tăng nhiều nhất tháng 5 (15)

16. Chompoo Araya: +110.374 người theo dõi

Danh sách 20 nghệ sĩ Thái Lan có lượt follow Instagram tăng nhiều nhất tháng 5 (16)

17. Kao Supassara: + 109.606 người theo dõi

Danh sách 20 nghệ sĩ Thái Lan có lượt follow Instagram tăng nhiều nhất tháng 5 (17)

18. Rita Sririta: + 108.473 người theo dõi

Danh sách 20 nghệ sĩ Thái Lan có lượt follow Instagram tăng nhiều nhất tháng 5 (18)

19. Margie Rasri: +103.911 người theo dõi

Danh sách 20 nghệ sĩ Thái Lan có lượt follow Instagram tăng nhiều nhất tháng 5 (19)

20. Champ Chanatip: +90.271 người theo dõi

Danh sách 20 nghệ sĩ Thái Lan có lượt follow Instagram tăng nhiều nhất tháng 5 (20)

Theo Saostar

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *