Alek Theeradeth, Ken Teeradeth và tân binh Nine Naphat, các mọt chọn ai?

Thời gian tới, mọt phim Thái phải hả hê lắm khi hàng loạt phim HOT được trình làng. Trong đó Sanae Ruk Nang Cin, Rak Kan Panlawan và Ra Rerng Fai là 3 trong số những … Continue reading Alek Theeradeth, Ken Teeradeth và tân binh Nine Naphat, các mọt chọn ai?